Handelsbetingelser

Generelle handelsbetingelser for Lareno A/S - April 2022 - Erstatter tidligere betingelser

Levering

Varerne leveres Ab lager hvis andet ikke er aftalt og sendes med Danske Fragtmænd. Normalt leveres varen dagen efter afsendelse, men Lareno A/S garanterer ikke levering næste dag. På ikke brofaste øer kan påregnes en ekstra dag. Ordrer modtaget efter Kl. 14.00, vil blive afsendt næste hverdag.

Betaling

Betaling skal ske iht. den til enhver tid gældende betalingsaftale. Ved senere betaling beregnes morarentetillæg p.t. 1,2% pr. måned fra forfaldsdag at regne.

Fakturering

Foretages normalt samme dag som varen er afsendt fra vort lager.

Tilbud

Er normalt gældende 30 dage. Der vil blive tillagt fragt samt opkrævet lovpligtige miljøbidrag og evt. statsafgifter (visse lyskilder) pr. armatur i henhold til branchens takster (Weee-direktiv). Vi forbeholder os ret til at levere varer med ændrede tekniske specifikationer, hvis dette kan ske uden skade for køber.

Priser

Opgives i DKK medmindre andet er angivet. Lareno A/S forbeholder sig ret til enhver tid at regulere priser med 14 dages varsel. Allerede bestilte varer vil dog ikke blive reguleret.

Dokumentation

Forbehold for trykfejl, ændringer mm. i skriftlig dokumentations som datablade mm.

Returnering

Standardvarer tages retur inden for 60 dage fra leveringstidspunktet, der vil dog fratrækkes et returgebyr på 20%. Skaffevarer tages ikke retur. Returvarer accepteres kun i ubrudt original emballage i ubeskadiget stand og uden påskrift. Returvarer accepteres alene ved forudgående skriftlig aftale. Reklamationsblanket som mailes fra Larenos A/S sælger eller hentes på lareno.dk skal udfyldes og sendes efter den påtrykte vejledning. Returnering sker for kundens regning og ansvar.

Garantier

Garantier gælder typisk LED delen og dækker fx ikke sensorer og andre komponenter. Garanti gælder alene ombytning/reparation af Lareno A/S. Garanti omfatter ikke kundens omkostninger til udskiftning.

Reklamationer

Skal altid foretages straks og skriftligt samt reklamationsdokument skal udfyldes. Ved skader pga. fragt skal modtager gøre anmærkninger på fragtbrevet ellers dækkes der ikke for udbedring/ombytning. Ved levering skal køber straks undersøge produkterne for fejl eller mangler i leverancen. Hvis køber konstaterer en mangel, skal køber straks inden 8 arbejdsdage fra modtagelse, give skriftlig meddelelse herom samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Varer til ombytning faktureres altid kunden og krediteres når evt. defekt er modtaget retur og kontrolleret. Returnering foregår på kundens regning og ansvar.

Ordrebekræftelser

Er med forbehold for leveringstidspunktet som kan afvige pga. forsinkelser fra producenten, fragtforsinkelser mm. Desuden forbehold ved force majeure, f.eks. vejrlig, pandemier, ulykker mm. Ordrebekræftelsen er en bindende aftale om levering. Ordrer hvor der er fremsendt ordrebekræftelse kan ikke annulleres/ændres af kunden uden Larenos skriftlige accept.

Projektering

Lysberegninger foretages som udgangspunkt UB. Vi tager forbehold for lysberegninger da f.eks. ubekendte reflektanser, bygningsdele mm. kan have indflydelse på det endelige luxniveau, fordeling, blænding osv. Det er kundens ansvar at kontrollere om lysberegninger, styklister, tilbehør mm. stemmer med det aktuelle projekt og, der ikke er mangler. Projekteringen foretages på baggrund af udbudsmaterialet og evt. kravsspecifikationer. Hvis udbuddet ikke tager højde for den nyeste standard 12464/1 som er lovkrav fra 1. januar 2022, frasiger Lareno sig ethvert ansvar for at anlægget ikke er projekteret i.h.t. gældende lovkrav.

Skade

Vi er kun ansvarlig for skade forvoldt af vore produkter, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes fejl på produktet. Vort skadeansvar på ejendom kan ikke overstige kr. 10.000.000,00. Lareno A/S har tegnet produkt ansvarsforsikring hos Top Danmark A/S. Lareno A/S er ikke forpligtet til at yde erstatning ved forkert brug eller montering.

Tab

Driftstab, avancetab, dagbøder eller andre indirekte tab eller udgifter erstattes ikke, hverken i tilfælde af forsinkelse, mangler ved varerne eller i forbindelse med produktansvar.