Integrativ belysning

Døgnrytmelys

Det naturlige lys udenfor har betydning for menneskers fysiske og mentale sundhed og med den rette belysning kan dette simuleres indenfor!

Disse sider vil forklare hvordan døgnrytmelys påvirker dig som menneske, på det tekniske plan.

Du kan også download vores brouchure om døgnrytmelys her: Døgnrytmelys