Integrativ belysning

Døgnrytmelys

Lys har en mærkbar effekt på menneskers sunhed, da den bl.a. er afhængig af en balanceret døgnrytme. Disse sider vil forklare hvordan døgnrytmelys påvirker dig som menneske, på det tekniske plan.

Lyset vi lever i påvirker os på mange planer. Mange har hørt om marktingstricks der indebærer farver der har til hensigt at påvirke vores følelser og tanker i retning af forskellige produkter og services. Men ud over at farver påvirker os med hensigt på at få os til at købe ting, bruger vores krop lys til at forberede vores krop til forskellige situationer.

Du kan også download vores brouchure om døgnrytmelys her: Døgnrytmelys