Integrativ belysning

Døgnrytmelys

Det naturlige lys udenfor har betydning for menneskers fysiske og mentale sundhed og med den rette belysning kan dette simuleres indenfor!

Øjets opgaver

Øjets bliver brugt til mere end bare at se med. Det kan godt være at du ikke lægger mærke til det, men en af de andre vigtige funktioner som øjet har, er at det regulerer vores døgnrytme. Det er bl.a. det der gør at vi normalt bliver trætte når det er mørkt og det der gør at vi som regel har mere energi i løbet af dagen.

Farvetemperatur og lysintensitet

Lyset fra solen og himlen giver øjet nogle vigtige informationer. En blå vinterhimmel har en meget høj farvetemperatur og en høj lysintensitet, hvilket fortæller kroppen at det er dag og at kroppen derfor skal have energi. I modsætning til dette så fortæller en rødlig solnedgang, med en meget lav farvetemperatur at den skal hvile.

Manglende sollys

For at have den mest balancerede døgnrytme ville vi udelukkende være påvirket af solen og det lys vi modtager når vi er udenfor. Men i vores hverdag, både i arbejds- og privatliv, befinder vi os mere indenfor end udenfor, hvilket præger vores døgnrytme, da vi ikke modtager det naturlige lys som vi har behov for.

Patenteret PI-LED

Til trods for at der findes forskellige former for døgnrytmelys er den markedsførende PI-LED, da de kalibrerede LED-dioder sikrer en høj lyskvalitet. PI-LED har nogle forskellige fordele:

  1. Høj farvegengivelse og lysfarvekvalitet
  2. Stort spænd af farvetemperaturer
  3. Flickerfri
  4. Seperat farvekontrol
  5. Variation af farver

Du kan læse endnu mere om emnet i denne PDF: Døgnrytmelys